TGAP Sorumluları
23 Şubat 2022

1

Mehmet BAYKUŞ

Başhekim

0412 831 21 01

mehmet.baykus@saglik.gov.tr

2

Recep ŞEKER

İdari ve Mali İşler Müdürü

0412 831 21 01

recep.seker@saglik.gov.tr

3

İhsan BOZKURT

Vhki

0412 831 21 01

ihsan.bozkurt@saglik.gov.tr