Misyon, Vizyon ve Değerler
23 Ekim 2020

Misyonumuz ; Kurum olarak etik kurallara bağlı, hasta ve çalışan haklarına saygılı, güvenilir sağlık hizmetini kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ekip ruhuyla sürdürülebilirlik çerçevesinde kesintisiz, sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz ; Bulunduğumuz coğrafya içerisinde toplumun her kesimi için kalite ve standardını eşit ve eksiksiz olarak yaygınlaştırmış, sağlık hizmetini kesintisiz ve mükemmeliyetçi amaçla sunan, güvenilirlik ve yetkinliğin simgesi olarak akla gelen sağlık kurumu olmaktır.

Değerler ; Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir. 

Etik Değerler ; Sağlık hizmet sunumunda hukuka saygı, yasallık, adalet, Eşitlik, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek. Sağlık hizmetini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, dünya görüşü, siyasi düşünce, ırk, yaş, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.