Kalite Politikamız
23 Ekim 2020

KALİTE POLİTİKAMIZ 
Kurum olarak temel değerlerimizden ödün vermeden;
  
Hastalar için;
-Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi 
-Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakları olduğunu ve bunun tedavi sürecinde bir unsur olduğunu unutmamayı 
-Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslar arası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı 
-Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra kaliteli bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı 
-Hasta memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi ve geliştirmeyi  
 
Çalışanlarımız için;
-Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı 
-İşinde kaliteli ve donanımlı kişilerle birlikte olmayı 
-Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı 
-Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi 
-Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı 
 
Kurumumuz için;
Önce insan odaklı 
-Etik kurallar çerçevesinde 
-Bilimsel gelişmelerin takipçisi olarak kanıta dayalı tıbbı gereklilikleri uygulamayı 
-Uluslar arası sağlıkta kalite standartlarının gelişimini izlemek ve takip etmek 
-Kurum içinde eğitim veren bir yapıya ve bunun meydana getireceği olumlu vizyona erişmeyi 
-Bulunulan coğrafya içerisinde sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda önder bir kurum haline gelmek ve bunu sürdürmek 
-Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmak 
-Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden aktarmak 
-Tıbbın gerekli kıldığı ve gereksinim doğrultusunda teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak.